Postanowienie Izby Kontroli pozytywnie zaskakuje - felieton

Kształtowanie się właściwych relacji między sądami państwa członkowskiego a sądami UE to skomplikowany i długotrwały proces. Wymaga czasu i odpowiedniej elastyczności w określeniu relacji między suwerennością państwa w zakresie wymiaru sprawiedliwości a zasadą lojalnej współpracy organów państw unijnych (art. 4 ust. 3 Traktatu UE). - napisali adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas w tekście, który ukazał się 1 grudnia na łamach "Dziennika Gazety Prawnej".

Spory dotyczące statusu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (ID SN) prowadzone w kontekście ochrony standardu niezależności i bezstronności sądu, gwarantowanego zarówno przez prawo UE (art. 47 karty praw podstawowych), jak i polską konstytucję (art. 45 ust. 1), mają tu charakter szczególny.- czytamy w opinii.


(czytaj tekst na DGP)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry