Powstało Stowarzyszenie Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Stowarzyszenie Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zostało zarejestrowane w styczniu br. Impulsem do jego powstania była reforma prawa upadłościowego i naprawczego, wprowadzona z początkiem roku 2016 do polskiego systemu prawnego. 

Celem stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń między sędziami zajmującymi się tą problematyką, upowszechnianie świadomości prawnej w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, prowadzenie działalności edukacyjnej, współdziałanie w toku prac legislacyjnych na rzecz poprawy jakości prawa, reprezentowanie środowiska sędziów orzekających w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz kształtowanie opinii publicznej i kreowanie dobrego wizerunku sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 26 stycznia 2016 r., jego siedziba mieści się w Krakowie. 

Stowarzyszenie prosi o informowanie o planowanych i podejmowanych działaniach dotyczących wszelkich projektów naukowych i edukacyjnych w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

Adres siedziby: ul. Dobrego Pasterza 99E, lok. 16, 31-416 Kraków, email: kontakt@ssuir.pl, adres strony www.ssuir.pl

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry