Prace nad projektem Europejskiej konwencji o zawodzie prawnika

Komitet Ministrów Rady Europy (Committee of Ministers) zgodził się na rozpoczęcie studium wykonalności w sprawie opracowania Europejskiej konwencji o zawodzie prawnika, zgodnie z zaleceniem Europejskiego Komitetu ds. Współpracy Prawnej (CDCJ).

Studium wykonalności jest standardową procedurą w Radzie Europy przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu procesu opracowywania nowej konwencji.

Komitet Ministrów podkreśla swoje obawy dotyczące "zagrożeń, w pewnych okolicznościach krajowych, dla bezpieczeństwa i niezależności prawników, a także ich umiejętności skutecznego wykonywania obowiązków zawodowych."

Studium wykonalności zostanie przeprowadzone do końca 2019 roku

Jak podkreśla CCBE nadal będzie ściśle współpracować z CDCJ na wszystkich etapach tego badania.

(czytaj dokument w j. francuskim)

(czytaj dokument w j. angielskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski