Praktyki dla prawników w Niemczech kwiecień-czerwiec 2019

Niemiecka Fundacja Międzynarodowej Współpracy Prawnej (IRZ) we współpracy z Niemiecką Federalną Izbą Adwokacką (Bundesrechtsanwaltskammer) oraz Stowarzyszeniem Prawników Niemieckich (Deutscher Anwaltverein) zapraszają do udziału w programie praktyk dla prawników od 24 kwietnia do 1 czerwca 2019 r.

O udział w stażu mogą się ubiegać młodzi prawnicy, zajmujący się prawem cywilnym i handlowym. Mile widziane kilkuletnie doświadczenie zawodowe, o staż mogą się również ubiegać osoby na ostatnim roku aplikacji. Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego. O staż nie mogą ubiegać się prawnicy, którzy pracują w niemieckiej kancelarii prawnej.


Wnioskodawcy ubiegający się o udział w programie muszą złożyć do IRZ następujące dokumenty:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy (wyłącznie formularze zgłoszeniowe wypełnione komputerowo zostaną zaakceptowane)
- jedno zdjęcie paszportowe (kolorowe zdjęcie z dobrą rozdzielczością), które może być umieszczone na formularzu zgłoszeniowym lub przesłane osobno (wymagany format JPEG),
- życiorys w języku niemieckim (napisany komputerowo) zawierający pełny adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

(pobierz formularz)

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą elektroniczną do IRZ na adres vitzthum@irz.de do dnia 20 listopada 2018 roku. Nie jest wymagane przesyłanie dokumentów aplikacyjnych dodatkowo pocztą. Niekompletne dokumenty aplikacyjne nie będą rozpatrywane.

Organizatorzy zapewniają:
- Zakwaterowanie i wyżywienie podczas seminarium wprowadzającego i seminarium ewaluacyjnego
- Koszty podróży z miejsca odbywania się seminarium wprowadzającego (Königswinter k.Bonn) do miejsca stażu i z miejsca stażu do  miejsca seminarium ewaluacyjnego (Bonn)
- zakwaterowanie w miejscu odbywania stażu (jeśli zakwaterowanie jest rezerwowane przez samych uczestników, koszty zostaną pokryte do maksymalnej kwoty, która zostanie ustalona w porozumieniu z IRZ)
- Dodatek na utrzymanie podczas stażu w wysokości 550 €
- Ubezpieczenie zdrowotne, które pokrywa koszty leczenia w przypadku ostrej choroby

Koszty podróży do Königswinter k.Bonn i następnie powrotu z Bonn będą ponoszone przez uczestników.

(zobacz program w j. niemieckim)

 

(zobacz program w j.angielskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski