Prenumerata "Zeszytów Literackich" - wsparcie kwartalnika


Kwartalnik "Zeszyty Literackie", ukazujący się od 35 lat, zachęca czytelników do prenumeraty pisma.

"Zeszyty Literackie" ukazują się od 35 lat. Kwartalnik poświęcony jest prozie, poezji, malarstwu, architekturze, muzyce, działalności społecznej i kulturze obywatelskiej. Powstał w 1982 roku w Paryżu, od 1990 roku wydawany jest w Warszawie. Jego nakład to 4 tys. egzemplarzy.

W trudnych latach 80-tych ZL odgrywały rolę łącznika między czytelnikiem w Polsce, literaturą światową i emigracyjną. 

W 2018 roku, po 26 latach współpracy, "Zeszyty Literackie" rozstają się ze swoim sponsorem. Formą wsparcia dla kwartalnika, jest roczna prenumerata. "To ona jest wyraźnym znakiem, że nadal jesteśmy potrzebni, że gościmy w Państwa domach, że jestesmy czytani" - podkreśla Barbara Toruńczyk, redaktor naczelna ZL. Dzięki prenumeratom pismo będzie mogło realizować swoją misję. Nazwiska darczyńców znajdą sie na liście przyjaciół sponsorów "Zeszytów Literackich". 

Roczna prenumerata (4 numery) dla odbiorców indywidualnych, bibliotek i instytucji wynosi 80 zł. 

Prenumerata sponsora - 500 zł (lub więcej)
Wydanie elektroniczne "Zeszytów Literackich" dostępne wyłacznie w formatach epub i mobi w księgarni internetowej publio.pl

Wpłaty należy dokonywać na konto Fundacji Zeszytów Literakich na Bank Zachodni WVL S.A. 41 1500 1126 1211 2005 1919 0000

(zobacz szczegóły)

(zobacz apel redakcji)

(zobacz stronę internetową Zeszytów Literackich)

Autorem znaku graficznego pisma był Jan Lebenstein.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry