Prezes NRA mógłby sporządzać kasację

Rzeczpospolitej adwokaci i profesorowie: Piotr Kardas, Jacek Giezek i Maciej Gutowski piszą o propozycjach usprawnienia dostępu do kasacji. Adwokaci proponują m.in. aby do ustawy procesowej wprowadzić możliwość sporządzania kasacji przez prezesów samorządów prawniczych, których członkowie pełnią funkcje obrońców lub pełnomocników w sprawach karnych.

Autorzy tekstu tłumaczą, że w pracach legislacyjnych procedury karnej pojawiła się propozycja poszerzenia możliwości złożenia kasacji od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania.

Zdaniem adwokatów, pomysł, aby prezesi NRA i KRRP mieli uprawnienia do wnoszenia kasacji nadzwyczajnych, wzmocniłby prawo do sądu i do obrony osób skazanych z rażącym naruszeniem prawa. Poszerzyłoby to również możliwość eliminowania przez prezesa Sądu Najwyższego orzeczeń wydanych z rażącym naruszeniem prawa, co powinno poprawić jakość i spójność orzecznictwa. Prawo to dawałoby rozszerzenie w art. 521 § 1 kpk kręgu podmiotów uprawnionych do wnoszenia kasacji nadzwyczajnych - obok ministra sprawiedliwosci, prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich. 

 

Czytaj artykuł


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry