Prezes NRA spotkał się z Rzecznikiem Generalnym TSUE


Adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, spotkali się 25 czerwca br. z dr. hab. Maciejem Szpunarem, rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Rozmowy dotyczyły kwestii związanych ze stanem praworządności w Unii Europejskiej.

Po spotkaniu, w siedzibie ORA w Warszawie odbył się wykład prof. Szpunara pt.: „Zasada skutecznej ochrony prawnej w prawie Unii Europejskiej”.

Dr hab. Maciej Szpunar, w 2013 r. decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich został mianowany rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości UE. Związany z Uniwersytetem Śląskim, gdzie zdobywał kolejne stopnie naukowe. Specjalizuje się w prawie europejskim i prawie prywatnym międzynarodowym. Przez kilka lat praktykował jako adwokat. Obecnie wpisany na listę adwokatów niewykonujących zawodu. W latach 2008-2009 był podsekretarzem stanuw Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w latach 2010-2013 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

Foto: Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry