Prezydent ABA o zagrożeniu niezależności sądownictwa w Polsce

Hilarie Bass, prezydent Stowarzyszenia Amerykańskich Prawników (ABA), wydała 3 lipca oświadczenie o potrzebie przeciwstawienia się zagrożeniu niezależności sądownictwa w Polsce. 

Nawiązując do przeprowadzanej reformy wymiaru sprawiedliwości, prezydent American Bar Assiociation stwierdza, że "nowe przepisy prawa zmuszą 40 procent sędziów Sądu Najwyższego do przejścia w stan spoczynku z dniem 3 lipca, o ile prezydent nie zdecyduje – według swojego własnego uznania – o przedłużeniu ich kadencji. Dodatkowo ponad połowa członków Krajowej Rady Sądownictwa, do której zadań należy wskazanie prezydentowi sędziów do powołania do Sądu Najwyższego zostało usuniętych ze stanowiska i zastąpionych przez nowych członków posiadających mocne i solidne powiązania z partią rządzącą."

Hilarie Bass zwraca też uwagę, że dostrzegając zagrożenie, jakie te wymierzone przeciwko sędziom działania niosą dla młodej demokracji, tysiące Polaków w geście protestu wychodzą na ulice. Wsparcia udzielają im organizacje prawnicze takie jak Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex super omnia i Helsińska Fundacja Praw Człowieka, które zaapelowały do społeczności międzynarodowej o wyrażenie solidarności z nimi w celu obrony demokratycznego systemu rządów w Polsce oraz w każdym innym kraju Europy Środkowej i Wschodniej.

 

(czytaj całe oświadczenie)

 (wersja angielska)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry