Procesem karnym rządzi zasada prawdy formalnej - analiza

Zasada prawdy formalnej będzie zawsze rządzić procesem karnym, o winie oskarżonego przesądza bowiem ocena materiału dowodowego zgromadzonego w toku procesu, zgodnie z regułami postępowania - napisali adw. prof. Maciej Gutowski oraz adw. prof. Piotr Kardas w tekście, który ukazał się dziś na stronach Dziennika Gazety Prawnej.

"Procedura karna ma dziś zmierzać do odwrócenia nowelizacji obowiązującej od 1 lipca 2015 r. w kierunku oparcia rozstrzygnięcia na zasadzie prawdy materialnej i osłabienia zasady kontradyktoryjności procesu karnego" - przypominają autorzy tekstu. Jednak - jak przekonują - "(...) w postępowaniu sądowym jesteśmy skazani na zasadę prawdy formalnej - przynajmniej tak długo, jak długo przeprowadzane przed sądem dowody decydować będą o rozstrzygnięciu. Do tej pory nikt innego pomysłu na wymiar sprawiedliwości światu nie pokazał. (...) Fałszywe jest zatem twierdzenie, że w miejsce zasady prawdy formalnej wprowadzimy zasadę prawdy materialnej. To jest bowiem niemożliwe."

(czytaj tekst na stronie DGP)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/