Profesorowie Gutowski i Kardas o uchwale zgromadzenia izby warszawskiej

21 kwietnia 2018 Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie przyjęło uchwałę zalecającą adwokatom składanie wniosków o wyłączenie ze sprawy sędziów powołanych na wniosek nowej KRS. W felietonie, który ukazał się 24 kwietnia br. w Dzienniku Gazecie Prawnej swoją opinię na temat tej uchwały wydają adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski i adw. prof. dr hab. Piotr Kardas.

- Podejmowanie uchwały apelującej do adwokatów, by składać wnioski o wyłączenie od konkretnych spraw sędziów wybranych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, jest nie tylko nieroztropne, lecz również niezgodne z obowiązującym prawem. – uważają profesorowie.

Autorzy argumentują, że: nic do rzeczy w tym przypadku nie ma przekonanie, że nowa KRS obarczona jest grzechem niekonstytucyjności oraz brakiem legitymacji płynącej ze strony środowiska sędziowskiego, a w konsekwencji, że zapewne prowadzić będzie działalność pozorującą jedynie stanie na straży niezawisłości i niezależności sądów. Bo adwokat nie prowadzi w tym przypadku sprawy dotyczącej zgodności ustawy o KRS z konstytucją, lecz sprawę jednostki poszukującej i potrzebującej ochrony prawnej.

Zdaniem profesorów Gutowskiego i Kardasa Naczelna Rada Adwokacka, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze, powinna uchylić sprzeczną z prawem uchwałę zgromadzenia izby w terminie 6 miesięcy od daty jej doręczenia.

Czytaj artykuł

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry