Profesorowie z UJ o prawie w czasie epidemii

Webinarium zatytułowane "Standardy ostrożności i stan wyższej konieczności - ochrona zdrowia w czasie epidemii", organizuje Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego wraz z Katedrą Prawa Karnego UJ, odbędzie się ono 24 kwietnia 2020 r. o godz. 17:15. Będzie je można oglądać na youtube, na kanale Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zebranie będzie kolejną częścią cyklu spotkań „Prawo w czasie epidemii”, a także kontynuacją poprzedniego spotkania zatytułowanego „Stan wyższej konieczności i kolizja obowiązków - ochrona zdrowia w czasie epidemii”.

Temat obecnego webinarium to: „Standardy ostrożności i stan wyższej konieczności - ochrona zdrowia w czasie epidemii”. Referaty wprowadzające przedstawią adiunkci w Katedrze Prawa Karnego UJ: dr Marek Bielski i dr Dominik Zając.

Prowadzenie: prof. Włodzimierz Wróbel (UJ)

Swój udział zapowiedzieli m.in:

prof. Andrzej Zoll (UJ)

prof. Piotr Kardas (UJ)

prof. Wojciech Wyleżoł (WIML)

prof. Barbara Chyrowicz (UJ, KUL)

prof. Piotr Tuleja (UJ)

Uczestnicy spotkania poruszą m.in. kwestie:
- w jaki sposób może postępować personel mdyczny w sytuacji niedoboru środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego, a także samych pracowników ochrony zdrowia, aby nie narazić się na odpowiedzialność karną?
- czy i kiedy zarażenie pacjenta lub członka personelu medycznego podczas hospitalizacji w warunkach epidemii może rodzić czyjąś odpowiedzialność karną?
- jak powinny postępować osoby wykonujące zawody medyczne w sytuacji konfliktu między narażeniem siebie na zarażenie i rozstrój zdrowia na skutek podjęcia czynności zawodowych a narażeniem pacjenta na rozstrój zdrowia lub ryzyko dla życia w razie zaniechania owych czynności w warunkach epidemii?
- czy systemowe braki w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz aparatury i sprzętu medycznego mogą stanowić podstawę wyłączenia odpowiedzialności karnej?
- czy popełnienie tzw. błędu medycznego w warunkach udzielania świadczeń zdrowotnych właściwych zwalczaniu epidemii (stres, przemęczenie, strach, presja) może wykluczać odpowiedzialność karną?

Zebranie będzie transmitowane na stronie YouTube Katedra Prawa Karnego UJ, gdzie będzie można także zamieszczać komentarze i pytania:
https://www.youtube.com/channel/UCs6UvOabN8vxMgf771TylLw

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry