Program szkolenia dla prawników w zakresie mediacji

Europejska Komisja na Rzecz Skuteczności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) Rady Europy, na posiedzeniu planarnym w dniu 5 grudnia 2019 r. przyjęła program szkolenia dla prawników w zakresie mediacji, opracowany wspólnie z CCBE.

Jest to zestaw narzędzi do doskonalenia mediacji, zapewniający wdrożenie wytycznych CEPEJ w sprawie mediacji.

W dokumencie czytamy, że prawnicy odgrywają znaczącą rolę w procesach zarządzania konfliktami i mogą mieć duży wpływ na to, jak ich klienci traktują sytuacje konfliktowe. Dlatego ważne jest, aby mogli wykazać się zarówno głęboką świadomością, jak i odpowiednimi umiejętnościami technicznymi niezbędnymi do skutecznego wspierania klientów we wszystkich procesach rozwiązywania sporów, zarówno o charakterze rozstrzygającym jak i polubownym, w tym mediacji.

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany w celu wsparcia wdrażania projektu „Przewodnika o mediacji dla prawników” opracowanego wspólnie przez Radę Adwokatów i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) oraz Europejską Komisję na Rzecz Skuteczności Sprawiedliwości (CEPEJ). Celem tego programu jest zaoferowanie adwokaturom i stowarzyszeniom prawniczym, które świadczą usługi szkoleniowe dla prawników, gotowego do użycia podstawowego programu szkoleniowego dotyczącego mediacji.

Dokumenty są także dostępne na stronie CEPEJ i CCBE.

czytaj dokument w języku angielskim

czytaj dokument w języku francuskim

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry