Prokuratura i sądy nie są od rozgrywek - felieton

Prokuratura i sądy nie są od rozgrywek - podkreślają adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w felietonie, który ukazał się 24 września na łamach "Rzeczpospolitej".

Autorzy odnoszą się do zapowiedzi wyeliminowania immunitetów sędziowskiego i prokuratorskiego. "Każdego dnia obserwujemy przypadki używania rozmaitych form nacisku na sędziów i prokuratorów przez przedstawicieli władzy wykonawczej. Niezależność sędziów i prokuratorów przestała być cnotą i stała się niewybaczalna wadą" - piszą adwokaci.

(czytaj felieton)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry