Przedstawiciele NRA na 50. Konferencji Prezesów Adwokatur Europejskich

Podczas 50. Konferencji Prezesów Adwokatur Europejskich w Wiedniu Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA oraz adw. Wojciech Bagiński - przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych NRA. Delegacje adwokatur europejskich podpisały "Deklarację europejskich prawników we wspieraniu praworządności".

Projekt deklaracji nawołującej do poszanowania praworządności i apelującej do władz o zwrócenie uwagi na techniki cyfrowe w służbie na rzecz praworządności przedstawiła delegacja francuska. Ostateczny tekst deklaracji zaprezentowano 11 czerwca w Ambasadzie Francuskiej w Wiedniu.

Jako jedyny przedstawiciel samorządu europejskiego o głos został poproszony przewodniczący Polskiej Delegacji do CCBE, a zarazem sekretarz NRA adw. Bartosz Grohman. Przedstawił zagrożenia płynące z braku poszanowania praworządności. Zwrócił uwagę, że Polska była wielokrotnie wymieniana podczas konferencji jako kraj mierzący się z trudnościami w zakresie stosowania "Rule of Law".

Adw. Grohman przypomniał zebranym bogate tradycje polskiego parlamentaryzmu, 1000-letnią historię polskiej państwowości i wskazał na bogate doświadczenia Polski i Polaków w walce o wolność i sprawiedliwość.

Odniósł się do wielkiej historii Polski i jej dokonań. Zaapelował o akcje edukacyjne w społeczeństwach europejskich tak, aby mechanizmy praworządności były znane wszystkim obywatelom i aby rozumieli płynące z naruszania praworządności zagrożenia. Zgromadzeni przyjęli przemówienie adw. Grohmana owacją na stojąco.

Delegacje podpisały "Deklarację europejskich prawników we wspieraniu praworządności".

Szczegółowa relacja z Wiednia już wkrótce.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski