Przedstawiciele NRA na spotkaniu z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej

Spotkanie wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Very Jourovej, z przedstawicielami samorządów i stowarzyszeń prawniczych w Polsce, na którym Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: mec. Wojciech Bagiński, przewodniczący Komisji do spraw Zagranicznych NRA oraz mec. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA, odbyło się 11 stycznia 2022 r.

Spotkanie dotyczyło stanu praworządności w Polsce. Przedstawiciele NRA podkreślili, że samorząd adwokacki jest zaniepokojony sytuacją w Polsce, a w szczególności ostatnimi informacjami dotyczącymi inwigilacji opozycji, a także adwokatów oprogramowaniem Pegasus. Poinformowali Komisarz, że NRA monitoruje kwestie związane ze zwalnianiem adwokatów z tajemnicy adwokackiej, co jest istotne z punktu widzenia ochrony praw obywateli.

Komisarz Jourova podkreśliła, że stan praworządności w Polsce jest niezwykle ważny dla Komisji Europejskiej. Na pierwszym planie jest kwestia niezależności sądów, również w kontekście sporów o prawidłowość wydatkowania w Polsce środków Unijnych. Zadeklarowała, że Komisja nie wycofa się z obrony praworządności w Polsce i będzie stosować wobec niej środki, jakimi dysponuje w celu poprawy obecnej sytuacji.   

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Sądu Najwyższego, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich,  Stowarzyszenia Iustitia, Themis, Wolne Sądy oraz Lex Super Omnia.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry