Przesłuchanie w PE nt. ataków na prawników

Przesłuchanie poświęcone atakom na prawników odbyło się 19 lutego w Brukseli Podkodkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego (DROI). Każdego dnia prawnicy na całym świecie, w tym w Europie, są prześladowani, ścigani, karani, a nawet mordowani za wykonywanie swojego zawodu. W ostatnich latach ataki te nasiliły się.

W przesłuchaniu podkreślono różne rodzaje prześladowań prawników, na przykładach z krajów, w których naruszane są prawa człowieka. Ta niepokojąca tendencja skłoniła ostatnio Radę Europy do prac nad wnioskiem dotyczącym europejskiej konwencji o zawodzie prawnika.

CCBE podkreśliło potrzebę silnych inicjatyw Unii Europejskiej w celu wspierania prawników, którzy codziennie pracują na rzecz ochrony praw człowieka. Każdy atak na prawnika ma bowiem wpływ na podstawowe prawa wszystkich ludzi. Podczas przesłuchania przewodniczący DROI Pier Antonio Panzeri powiedział: "Każdy atak na prawników lub zawód prawnika jest atakiem na sprawiedliwość i na podstawowe zasady państwa prawa".

CCBE opublikowało broszurę o zagrożeniach dla zawodów prawniczych, która jest dostępna pod linkiem (zobacz link)
Nagranie przesłuchania jest dostępne na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego (posłuchaj nagrania)

(zobacz komunikat prasowy w j. angielskim)

(zobacz komunikat prasowy w j. francuskim)

Wideo CCBE z przesłuchania w sprawie ataków na prawników, które miało miejsce 19 lutego 2019 r. w Parlamencie Europejskim. Pokazuje działania CCBE i jej członków w zakresie ochrony roli prawników i promowania praworządności. (zobacz nagranie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry