Przestępstwa z nienawiści – Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się właśnie „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach o przestępstwa z nienawiści”, pod redakcją adw. Pawła Knuta.

Jest to pierwsza tego typu publikacja na krajowym rynku wydawnictw prawniczych, która w przekrojowy sposób omawia specyfikę pracy profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach dot. przestępstw z nienawiści.

Zawiera m.in. charakterystykę prawidłowego rozumienia tego zjawiska, praktyczny komentarz z orzecznictwem do kluczowych przepisów prawa, opracowanie standardów i zobowiązań międzynarodowych, w tym orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także omówienie kluczowych aspektów pracy pełnomocnika pokrzywdzonego w tej kategorii spraw (m.in. gromadzenie materiału dowodowego czy współpraca z organami ścigania).

Do publikacji dołączono także m.in. kilkanaście praktycznych wzorów pism, jak również zestawienie najczęściej występujących symboli z nienawiści.

W przedmowie do Metodyki Prezes NRA adw. Jacek Trela wskazał: „Jako pełnomocnicy reprezentujący swoich klientów w sprawach o przestępstwa z nienawiści musimy pamiętać, że nasza rola nie kończy się na sali sądowej czy w murach prokuratury. Rolą adwokatów jest również kształtowanie odpowiednich standardów debaty publicznej na temat przestępstw z nienawiści. Ustawowym zadaniem Adwokatury jest bowiem nie tylko udzielanie pomocy prawnej, ale również współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Jestem przekonany, że korzystanie z niniejszej publikacji będzie przybliżać nas do tego celu.

W gronie autorek i autorów publikacji znaleźli się zarówno przedstawiciele świata nauki (dr Piotr Godzisz, Anna Wójcik), samorządów prawniczych (adw. Anna Mazurczak, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. Paweł Knut) jak i Policji (podkom. Przemysław Czerwiński).

Szczegółowe informacje na temat zawartości Metodyki dostępne są na stronie Wydawnictwa C.H. Beck:

(zobacz informacje na stronie)

W najbliższym czasie planowane są spotkania autorskie wokół tematyki objętej Metodyką (więcej informacji na ten temat zostanie opublikowanych wkrótce).

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry