Przewodniczący Bar Council of England and Wales do Prezydenta RP

Andrew Walker, przewodniczący Bar Council of England and Wales, napisał list do Andrzeja Dudy, prezydenta RP, w którym wyraża zaniepokojenie zmianami wprowadzonymi nową ustawą o Sądzie Najwyższym.

Autor listu podkreśla, że angielscy prawnicy są zaniepokojeni tym, że obniżenie wieku emerytalnego sędziów SN z 70 do 65 lat dotyczy aż 40 proc. sędziów, w tym Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Niepokojący jest również fakt wprowadzenia poprzez ustawę większej swobody decyzyjnej Prezydenta RP w odniesieniu do Sądu Najwyższego i jego sędziów. Łącznie doprowadzi to - zdaniem sygnatariusza listu - do poważnego naruszenia niezależności sądownictwa, co stanowi poważne zagrożenie dla rządów prawa w Polsce.

(czytaj list w j. angielskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry