Przewodnik zastosowania sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości

W Brukseli odbyła się 31 marca br. publiczna prezentacja opracowania pt. „Guide on the use of Artificial Intelligence-based tools by lawyers and law firms in the EU 2022”, które zostało poświęcone praktycznemu znaczeniu rozwoju sztucznej inteligencji w praktyce prawniczej w przestrzeni Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcie polegające na przygotowaniu specjalnego przewodnika dotyczącego zastosowania sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości oraz w jak najszerzej rozumianej praktyce prawniczej zostało zorganizowane przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy/ Council of Bars and Law Societes of Europe (CCBE) we współpracy z Europejską Fundacją Prawników/ European Lawyers Foundation, przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. Jest częścią szerszego projektu „AI4Lawyers”.

Naczelna Rada Adwokacka była reprezentowana podczas prezentacji przez adw. dr Tomasza Snarskiego, który jest członkiem Komisji ds. Zagranicznych NRA oraz polskiej delegacji w CCBE. Zagadnienia związane z wzrostem znaczenia zastosowania sztucznej inteligencji w wymiarze sprawiedliwości pozostają jednym z najważniejszych współcześnie problemów praktycznych, jak również wymagających refleksji z perspektywy zagwarantowania odpowiedniej ochrony praw podstawowych.

Publiczna prezentacja przewodnika wydanego w 2022 roku została połączona z wystąpieniami konferencyjnymi specjalistów oraz panelami dyskusyjnymi. Wydarzenie odbyło się w formie hybrydowej. Wzięło w nim udział kilkuset prawników z całej Europy.

Opracowanie pt. „Guide on the use of Artificial Intelligence-based tools by lawyers and law firms in the EU 2022” dostępne tutaj: (przejdź do opracowania)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry