Przy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę powstaje Klub Prawnika

Przy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę powstaje Klub Prawnika. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 13 listopada 2019 rok.

Celem  Klubu  jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności prawników z zakresu spraw z udziałem dzieci z różnych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu prawa karnego oraz rodzinnego. Ważnym elementem Klubu Prawnika jest także konsolidacja środowiska prawniczego, wzajemna wymiana doświadczeń zawodowych, przepracowywanie bieżących problemów w pracy dotyczącej spraw z udziałem dzieci, a także poszerzenie wiedzy psychologicznej niezbędnej do prowadzenia tego typu spraw.

(czytaj zaproszenie kierowane do adwokatów)

Mam nadzieję, że Klub Prawnika pozwoli nam zrobić kolejny krok, we współpracy pomiędzy naszymi instytucjami, która jest dla nas bardzo ważna.

Spotkanie odbędzie się 13 listopada 2019 roku w godzinach 9:00-14:00 w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przy ul. Przybyszewskiego 20/24 w Warszawie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry