Przyspieszony tryb procedowania dla zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Publikujemy informacje na temat przyspieszonego trybu procedowania Fast Track dla zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych, nadesłane przez Urząd Patentowy RP.

Tryb Fast Track ma na celu usprawnienie procedury zgłoszeniowej oraz eliminację błędów zdarzających się podczas sporządzania wniosków w trybie zwykłym. Ma to znaczenie także dla zawodowych pełnomocników w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, którzy obecnie mogą zaproponować zgłaszającym szybszą i sprawniejszą procedurę dokonywania zgłoszeń i uzyskiwania praw wyłącznych na znaki towarowe i wzory przemysłowe.

Zgłoszenia w trybie Fast Track można dokonywać wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Uslug Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP). W tym celu stworzone zostały dwa dedykowane formularze przeznaczone do dokonywania zgloszeń w tym trybie:

- podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy - tryb przyśpieszony
- podanie o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy - tryb przyśpieszony

Zgłoszeniom dokonanym w trybie Fast Track, które będą spełniały określone warunki, zostanie nadany szybszy bieg.

W przypadku znaków towarowych korzystających z trybu Fast Track, skróceniu ulegnie okres od momentu dokonania zgłoszenia do ich publikacji. W przypadku wzorów przemysłowych korzystających z trybu Fast Track, skróceniu ulegnie okres od momentu dokonania zgłoszenia do ich zarejestrowania.

Spełenienie określonych warunków i prawidłowe przygotowanie zgłoszeń będzie skutkowało skróceniem czasu trwania badania formalnego zgłoszeń. Badanie formalne będzie mogło być rozpoczęte niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszeń, ponieważ nie będzie konieczne oczekiwanie na wniesienie wymaganych przepisami opłat, które w przypadku skorzystania z trybu Fast Track są uiszczane z góry za pomocą elektronicznej usługi płatności (e-Płatności) dostępnej w koncie klienta na PUEUP.

Ponadto wymóg korzystania z dedykowanych formularzy spowoduje, że ograniczona zostanie możliwość popełnienia błędów, a co za tym idzie krótszy będzie czas badania zgłoszeń. Przykładem takiego rozwiązania ograniczającego błędy jest wymóg sporządzenia wykazu towarów i usług dla zgłoszenia znaku towarowego wyłącznie przy użyciu narzędzia TMclass, które zawiera zharmonizowaną bazę terminów (Harmonised Database, HDB).

Jednocześnie w przypadku korzystania z trybu Fast Track przez cały okres trwania postępowania, zgłoszenie powinnno być procedowane elektronicznie poprzez profilowane konto klienta na PUEUP. Prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej jest kolejnym elementem przyśpieszającym całość prowadzonego postępowania.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry