Przyznano Złote Paragrafy i Bona Lex

Adw. Martin Pfnür został laureatem tegorocznej nagrody "Złoty Paragraf", przyznawanej przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. 

Złote Paragrafy to coroczna nagroda wręczana osobom, które w ciągu minionego roku wywarły największy wpływ na jakość prawa i kondycję wymiaru sprawiedliwości. Przyznawana jest najwybitniejszym przedstawicielom zawodów prawniczych - adwokatom, sędziom, prokuratorom oraz radcom prawnym.

W kategorii "najlepszy adwokat" wyróżniono adw. Martina Pfnüra za działania na rzecz obrony polskich przewoźników przed skutkami zapisów niemieckiej ustawy o płacy minimalnej. 

W kategorii "najlepszy sędzia" uhonorowano Stanisława Zabłockiego, prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Karną.

W kategorii "najlepszy prokurator" wyróżniono Bartosza Biernata, prokuratora Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. 

W kategorii "najlepszy radca prawny" laureatkami zostały dwie panie - Karolina Kędziora i Jolanta Budzowska.

Kapituła postanowiła w tym roku przyznać dodatkowe, specjalne wyróżnienie za działania na rzecz prawa i gospodarki. Powędrowało ono do radcy prawnego Bogumiła Kusia, który doprowadził do zakwestionowania przez niemiecki sąd możliwości objęcia przepisami niemieckiej ustawy o płacy minimalnej podmiotów spoza RFN – z uwagi na niezgodność takiej interpretacji z przepisami unijnymi.

Podczas Gali 30 maja przyznano także Nagrodę BonaLex, która została ustanowiona, by promować najlepsze rozwiązania legislacyjne, sprzyjające rozwojowi gospodarki i przedsiębiorczości w Polsce. 

Kapituła uznała, że dobrym i potrzebnym prawem, które należy szczególnie docenić, był pakiet ustaw uszczelniających system podatkowy. Statuetkę odebrał premier Mateusz Morawiecki. 

Przewodniczącym Kapituły nagrody jest Krzysztof Jedlak – redaktor naczelny DGP. Członkowie: Małgorzata Gersdorf – I prezes Sądu Najwyższego, Marek Zirk-Sadowski – prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Jacek Trela – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Maciej Bobrowicz – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Zbigniew Ziobro – prokurator generalny. W pracach kapituły z ramienia jej członków brali udział także Michał Laskowski – rzecznik prasowy i sędzia SN, Robert Hernand – zastępca prokuratora generalnego, Sylwester Marciniak – rzecznik prasowy i sędzia NSA, oraz Ziemisław Gintowt – członek prezydium NRA. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry