Publikacja mec. Malickiego - „Niezawisłość sędziego a niezależność adwokata w procesie”

„Niezawisłość sędziego a niezależność adwokata w procesie”  - to tytuł publikacji adw. dr. Andrzeja Malickiego, członka Naczelnej Rady Adwokackiej, która ukazała się w serii „Monografie Prawnicze” wydawnictwa C.H. Beck.

Praca mec. Malickiego stanowi próbę ujęcia zagadnień niezawisłości sędziów i niezależności adwokatów, nie tylko z punktu widzenia teorii i orzecznictwa, ale i własnych doświadczeń adwokackich. Autor rozważa perspektywę pewnej wspólnoty pomiędzy treścią prawa, a jego praktyczną realizacją, przy uwzględnieniu tworzenia wykładni prawa,  biorącej pod uwagę interesy zarówno ogólnospołeczne jak też sędziów i adwokatów.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski