R. pr. Chróścik: współpraca lepsza niż wyścig

Teraz jest najwłaściwsza pora na wzajemne wsparcie i współpracę między samorządami adwokackim i i radców prawnych, na szczeblu krajowym i poszczególnych izb - przekonuje r.pr. Włodzimierz Chróścik, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jego felieton opublikowała wczorajsza Rzeczpospolita Rzecz o prawie.

R.pr. Chróścik podkreśla, że władzom adwokatury należą się słowa uznania za memorandum do ministra sprawiedliwości, w którym Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej po raz kolejny zwraca uwagę na pilną konieczność podjęcia dialogu społecznego ze środowiskiem adwokackim.

Dziekan warszawskiej izby radców podkreśla też, że chciałby, by podobne inicjatywy podejmowane były wspólnie z samorządem radcowskim, ponieważ "razem jesteśmy silniejsi". Jego zdaniem, postulaty zgłaszane przez adwokaturę dotyczą także radców prawnych. Przekonuje, że na tym polu adwokaci i radcy prawni nie są dla siebie konkurencją i mogą okazywać sobie wsparcie.

(przeczytaj felieton r.pr. Chróścika)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry