Raport AI: Moc Ulicy. W obronie wolności pokojowych zgromadzeń w Polsce

Amnesty International,  jedna z największych organizacji praw człowieka na świecie, przygotowała raport pt. „Moc Ulicy: w obronie wolności pokojowych zgromadzeń w Polsce”. 

Raport opisuje konsekwencje, jakie ponoszą osoby biorące udział w pokojowych zgromadzeniach w Polsce. Przedstawiono w nim osobiste historie demonstrujących, którym zarzucone zostało popełnianie wykroczeń i/lub przestępstw, wobec których użyto nieproporcjonalnej siły lub którzy podlegali inwigilacji w związku z korzystaniem wolności do zgromadzeń.

W raporcie zawarto również analizę reformy sądownictwa, która umożliwia wywieranie nacisków politycznych na sędziów. Pokazano jak w wyniku dokonanych nowelizacji, konsekwencje dyscyplinarne z jakimi zmagają się sędziowie wydający nieprzychylne rządowi wyroki stały się realnym zagrożeniem dla niezależności sądownictwa w Polsce.

W raporcie sformułowano rekomendacje wobec władz.

Raport w formie elektronicznej znajduje się na stronie: (zobacz stronę)

(czytaj raport w języku polskim w formacie pdf)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry