Raport Amnesty International nt. przepisów antyterrorystycznych w krajach UE

Amnesty International opublikowała raport analizujący zastosowanie środków antyterrorystycznych w 14 państwach Unii Europejskiej. Wyniki omawiano podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez Amnesty International Polska 17 stycznia. W konferencji wzięła udział adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA. 

Podczas konferencji wskazywano, że przepisy przyjęte w krajach członkowskich UE, mające chronić obywateli przed atakami terrorystycznymi, jednocześnie znacząco ograniczają prawa człowieka, przysługujące obywatelom. Przepisy dyskryminują szczególnie cudzoziemców, jednak także wobec obywateli danego kraju oznaczają znaczne ograniczenie swobód.

Raport zwraca uwagę m.in. na prawo do inwigilacji, które umożliwia dostęp do danych milionów osób w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Polsce, Węgrzech, Austrii, Belgii i Holandii.

Polska ustawa antyterrorystyczna z 2016 roku zezwala na tajne inwigilowanie cudzoziemców, w tym zakładanie podsłuchów, monitorowanie elektronicznej komunikacji, śledzenie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych bez nadzoru sądowego przez 3 miesiące.

Podczas konferencji mec. Mączka-Pacholak mówiła o nieprecyzyjnych definicjach w tzw. ustawie antyterrorystycznej, kwestiach praktycznych dotyczących 14-dniowego tymczasowego aresztowania przewidzianego w ustawie oraz o braku wystarczających gwarancji dla ochrony tajemnic zawodowych, w tym tajemnicy adwokackiej i obrończej.

Raport Amnesty International znajduje się (w wersji angielskiej) pod adresem (zobacz raport AI)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/