Raport IBA na temat młodych prawników


Ukazał się nowy raport Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA na temat młodych prawników.

Raport ujawnił, że spośród 3 tysięcy młodych prawników, zdefiniowanych jako osoby w wieku 40 lat i poniżej, przebadanych na całym świecie, znaczna liczba albo odchodzi albo rozważa odejście z obecnej pracy w ciągu najbliższych pięciu lat.

Pięćdziesiąt cztery procent respondentów badania stwierdziło, że jest "raczej prawdopodobne" lub "bardzo prawdopodobne", że zmienią miejsce pracy, trzydzieści trzy procent chciałoby przejść do innego obszaru zawodu prawniczego, a dwadzieścia procent rozważa całkowite odejście z zawodu.  

Raport IBA (IBA Young Lawyers’ Report) został przygotowany w oparciu o wyniki międzynarodowego badania przeprowadzonego przez Komitet Młodych Prawników IBA (YLC) oraz Legal Policy & Research Unit (LPRU) we współpracy z firmą Acritas, zajmującą się badaniem rynku.

Jak wskazuje IBA, badanie zostało podjęte w celu określenia priorytetów, zainteresowań i obaw młodych prawników związanych z ich pracą i przyszłymi planami zawodowymi; ustalenia, czy pracodawcy odpowiednio zajmują się tymi problemami; przyczyn odchodzenia z zawodu młodych prawników; czynników, które przyczyniły się lub przyczyniają się do ich odejścia; oraz zmian, które należałoby wprowadzić w celu poprawy warunków pracy.

Aby przeciwdziałać odpływowi młodych prawników, IBA nakreśla także siedem obszarów działania w celu stworzenia zdrowszego i bardziej satysfakcjonującego zawodu dla wszystkich, począwszy od wdrożenia i przeglądu polityk i inicjatyw związanych z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, poprzez uznanie i zajęcie się problemami związanymi z samopoczuciem psychicznym młodych prawników, aż po śledzenie najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii prawnych i odpowiednie szkolenie prawników.

Raport jest dostępny na stronie IBA (przejdź do raportu)Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry