Raport IBA w ramach Przeglądu Okresowego Praw Człowieka ONZ

International Bar Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników - sporządziło raport w ramach Przeglądu Okresowego Praw Człowieka ONZ  (Universal Periodic Review – UPR) na temat sytuacji prawnej w Polsce. Raport został opracowany wspólnie przez samorządy radcowski i adwokacki, przez przedstawicieli Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Komisji Praw Człowieka Krajowej Izby Radców Prawnych.

Raport zawiera uwagi na temat sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego, stanu przestrzegania praw człowieka w kontekście nowelizacji ustawy o Policji oraz reformy mediów publicznych.

W opracowywaniu raportu z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej uczestniczyli adw. Małgorzata Mączka-Pacholak oraz adw. Paweł Osik z Komisji Praw Człowieka przy NRA.

(czytaj raport IBA)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry