Raport IBA: zmiany klimatyczne a prawa człowieka

"Zapewnienie sprawiedliwości i praw człowieka na obszarach dotkniętych zmianami klimatycznymi" to tytuł raportu, opracowany na zlecenie IBA (International Bar Association). Dokument powstał przy współpracy z grupą prawników, sędziów i uczonych z całego świata.

"Ten przełomowy raport koncentruje się na słabościach, wynikających z obowiązujących praw: krajowego i międzynarodowego. Wskazuje też jakie reformy mogłyby przeprowadzić rządy, organy ONZ, WTO, Trybunał Praw Człowieka, korporacje i osoby prywatne, w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zapewnienia sprawiedliwości dla osób najbardziej dotkniętych zmianami klimatycznymi" - ocenia Michael B Gerrard, dyrektor Sabin Center for Climate Change Law, Columbia Law School New York.

Raport dostępny jest w języku angielskim na stronie: (zobacz stronę z raportem)


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry