Raport ICC dot. statystyk w polubownym rozstrzyganiu sporów w 2020

Ukazał się przegląd spraw prowadzonych przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy ICC oraz Międzynarodowe Centrum ADR ICC w 2020 r. w formie raportu.

Raport zawiera szczegółowe zestawienie danych kryjących się za ciągłym rozwojem arbitrażu ICC i mediacji ICC na całym świecie w 2020 roku.

Statystyki wyróżnione w raporcie obejmują m.in. następujące obszary zainteresowań:
-  przedmiot i wielkość sporów,
- prawo właściwe wybrane przez strony czy
 - długość postępowania.

Pełna wersja raport ICC Dispute Statistics Statistics jest dostępna tutaj: (przejdź do strony z raportem)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry