Raport Konfederacji Lewiatan: „Bariery w dochodzeniu i zarządzaniu wierzytelnościami”

Konfederacja Lewiatan przygotowała raport na temat barier w dochodzeniu i zarządzaniu wierzytelnościami. O wnioskach z niego płynących rozmawiano podczas zdalnego spotkania, 26 sierpnia 2021 r. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

W raporcie wskazano konkretne przeszkody dotyczące m.in.: sądowego dochodzenia wierzytelności, egzekucji komorniczej, informacji gospodarczej, restrukturyzacji i upadłości oraz zagadnień ogólnogospodarczych.

W debacie udział wzięli przedstawiciele biznesu, Konfederacji Lewiatan oraz przedstawicieli instytucji, które na co dzień zajmują się likwidacją barier w dochodzeniu i zarządzaniu wierzytelnościami.  

Pobierz raport

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry