Raport nt. Międzynarodowych Standardów Pracy

Powstał wspólny raport Instytutu ds. globalnego zatrudnienia Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (International Bar Association Global Employment Institute) i Międzynarodowej Organizacji Pracodawców (International Organisation of Employers).

IBA GEI i IOE połączyły swą fachową wiedzę, by zapewnić przedsiębiorstwom dalsze wskazówki i objaśnienia w obszarze o rosnącym znaczeniu dla biznesu: Międzynarodowych Standardach Pracy (International Labour Standards). MSP są instrumentami prawnymi, określonymi przez Międzynarodową Organizację Pracy (Internionational Labour Organization) i uzgodnionymi przez trójstronne delegacje MOP, które chronią podstawowe prawa pracownicze, biorąc pod uwagę, między innymi, potrzebę tworzenia stabilnych przedsiębiorstw w celu tworzenia miejsc pracy. Są to zarówno konwencje, które są prawnie wiążącymi umowami międzynarodowymi po ratyfikacji, jak i zalecenia które służą jako niewiążące wytyczne.

We wspólnie opublikowanym raporcie obie organizacje określają cel MSP;  w jaki sposób są wdrażane, nadzorowane i interpretowane; oraz w jaki sposób wpływają na firmy, które odnoszą się do nich w swoich kodeksach postępowania, międzynarodowych umowach ramowych  i/lub innych instrumentach społecznej odpowiedzialności biznesu.

(czytaj raport)

 

Więcej na stronie IBA

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry