Raport o sytuacji więziennictwa polskiego

Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego opracował raport na temat aktualnej sytuacji więziennictwa polskiego.

Dokument powstał na podstawie ustaleń z konferencji „30 lat Służby Więziennej w Polsce”, która odbyła się na początku tego roku w Sejmie RP.

czytaj raport

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry