Raport Sekretarza Generalnego Rady Europy „Stan demokracji, praw człowieka i praworządności"

Opublikowano Raport Sekretarza Generalnego Rady Europy „Stan demokracji, praw człowieka i praworządności: demokratyczna odnowa dla Europy”.

W raporcie dokonano oceny ostatnich zmian w dziedzinach takich, jak instytucje polityczne i niezależność sądów, wolność słowa i zrzeszania się, godność ludzka, przeciwdziałanie dyskryminacji i demokracja partycypacyjna, obejmujących okres ostatnich trzech lat, tj. od czasu publikacji ostatniego raportu w 2018 r.

Raport składa się z dwóch części. Pierwsza część opisuje mocne i słabe strony funkcjonowania instytucji demokratycznych w państwach członkowskich Rady Europy, natomiast druga część ocenia jakość środowiska demokratycznego, które jest niezbędne do funkcjonowania tych instytucji. Jak wspomniano w raporcie, dane do tego raportu zostały zebrane głównie ze źródeł Rady Europy, raportów monitoringowych, orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, raportów Zgromadzenia Parlamentarnego, raportów Rzecznika Praw Obywatelskich oraz opinii Komisji Weneckiej.

(przejdź do raportu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry