Raport UIA nt. tajemnicy adwokackiej


Prezentujemy raport na temat tajemnicy adwokackiej pt. International Report about Professional Secrecy and Legal Privilege, powstały w oparciu o dyskusje i prezentacje wygłoszone podczas forum dla członków zbiorowych UIA, które odbyło się w ramach Kongresu UIA w Luksemburgu w 2019 roku.

Raport UIA zawiera ogólne informacje stanowiące podstawę do analizy porównawczej kwestii dotyczących tajemnicy zawodowej na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym i jak wskazuje UIA prezentowany dokument jest punktem wyjścia do dalszych badań i analiz.

 

(pobierz raport w j. angielskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski