Raport Wolters Kluwer: Future Ready Lawyer 2022

  • Aż 91% działów prawnych oczekuje, że współpracujące z nimi kancelarie w pełni wykorzystują technologię
  • Ponad 80% prawników twierdzi, że bardzo ważna jest dla nich praca dla działu prawnego lub kancelarii zaawansowanych technologicznie
  • Rosnące znaczenie LegalTech to najważniejszy trend dla 79% prawników
  • 64% działów prawnych i 63% kancelarii zwiększy inwestycje w oprogramowanie w ciągu przyszłego roku.
  • Dane te znajdują się w raporcie wydawnictwa Wolters Kluwer Future Ready Lawyer 2022, który jest już dostępny w języku polskim.

Badanie Future Ready Lawyer przeprowadzono wśród 751 prawników z 10 krajów Europy (w tym z Polski) i USA – po raz czwarty z rzędu. Prezentuje ono aktualne spojrzenie na branże prawniczą w wymagającym czasie pandemii, wojny w Ukrainie i globalnych zawirowań społeczno-gospodarczych.

Według raportu z badania trendy, które będą miały największy wpływ na branżę w ciągu najbliższych trzech lat, to:

  • rosnące znaczenie technologii prawniczej – 79% wskazań
  • radzenie sobie ze zwiększoną ilością i złożonością informacji – 79%
  • wychodzenie naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom klientów/managerów – 79%.

Jednak tylko 36% lub mniej prawników twierdzi, że ich organizacja jest bardzo dobrze przygotowana do radzenia sobie z którymkolwiek z tych wyzwań.

A jakie są nowe i rozwijające się obszary prawa?

  • 77% ankietowanych twierdzi, że radzenie sobie z obszarami zgodności, takimi jak prywatność danych oraz ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny) stanowi coraz istotniejszy trend
  • 56% prawników korporacyjnych i 45% prawników pracujących w kancelariach zauważa, że w ciągu ostatniego roku wzrosło zapotrzebowanie na wytyczne ESG. Większość jednak twierdzi, że ich organizacja nie jest dobrze przygotowana do radzenia sobie z tym wyzwaniem.

Raport zawiera m.in. komentarz adw. Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej rady Adwoakckiej, w którym czytamy, że prawnik gotowy na przyszłość to prawnik dostrzegający trendyi potrafiący na nie odpowiedzieć. Kancelaria przyszłości to kancelaria, która nie boi się kosztów inwestowania w nowe technologie, dzięki którym spełni zmienne i rosnące oczekiwania zarówno klientów, jak i pracowników. Prezes NRA podkreśla też, że "dziś w Adwokaturze duży nacisk kładziemy na promowanie i wdrażanie nowych technologii, a także na informatyzację samorządu. Jesteśmy też u progu przygotowania zasad etycznych regulujących korzystanie przez adwokatów z nowych technologii. Naszym nadrzędnym celem jest, by każdy adwokat otrzymał odpowiednie wsparcie w poznawaniu i wykorzystaniu narzędzi niezbędnych do płynnego przejścia z pracy analogowej do cyfrowej".

 

Cały raport Future Ready Lawyer 2022 można bezpłatnie pobrać: (przejdź do strony z raportem)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski