Reakcja HFPCz na łamanie tajemnicy adwokackiej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała oświadczenie w związku ze zwolnieniem kolejnego adwokata z tajemnicy adwokackiej. Fundacja zwraca uwagę na nasilający się niebezpieczny trend.

Jest to reakcja na zwolnienie przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu adwokata z tajemnicy zawodowej. – Przedmiotowe postanowienie stanowi wyraz nasilającego się i niebezpiecznego trendu organów ścigania oraz sądów do przełamywania tajemnicy adwokackiej, kluczowo ważnej dla wykonywania tego zawodu – czytamy.

HFPCz przypomina, że tajemnica adwokacka chroni przede wszystkim interesy osób korzystających z pomocy adwokackiej, służy realizacji zasady rzetelności procesu i ma niebagatelne znaczenie z punktu widzenia konstytucyjnych unormowań gwarantujących prawo do obrony i prawo do prywatności.

W oświadczeniu przytoczono, że Trybunału Praw Człowieka, wielokrotnie wskazywał, że tajemnica adwokacka ma szczególna wagę dla prawidłowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a także jest podstawą zaufania pomiędzy prawnikiem a jego klientem.

Fundacja przypomniała, że niedawno Sąd Okręgowy w Warszawie zwolnił z tajemnicy adwokackiej adw. Jacka Kondrackiego i zapewniła, że zwróci się do sądu z prośbą o zadanie pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu w przedmiocie zgodności art. 180 par. 2 kpk z przepisami konstytucji oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka.   

Czytaj oświadczenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry