Reaktywacja "Młodej Palestry"

Czasopismo aplikantów adwokackich "Młoda Palestra" reaktywowało się. Pierwszy numer zapełniły teksty aplikantów z izby warszawskiej, ale do współtworzenia pisma zaproszeni są aplikanci z całego kraju. 

"Młoda Palestra" powołuje się na tradycję kwartalnika, wydawanego przez kandydatów adwokackich małopolskich i Śląska Cieszyńskiego w czasach II RP. Był on publikowany najpierw w Krakowie, później we Lwowie.

Redaktor naczelną reaktywowanego pisma została apl. adw. Magdalena Robaszyńska, jej zastępcą jest apl. adw. Piotr Babiarz.

Nowa odsłona jest na miarę współczesności: wersja podstawowa czasopisma to wersja elektroniczna. "Młoda Palestra" będzie zamieszczana w tzw. bibliotece elektronicznej na stronie issuu.com oraz rozprowadzana elektronicznie (mailem) początkowo do adwokatów i aplikantów izby warszawskiej, zaś później do pozostałych izb adwokackich.

To pismo tworzone "przez nas - dla nas", a więc przez aplikantów dla aplikantów - podkreśla we wstępniaku redaktor naczelna. - Stałe rubryki będą odpowiadały częściom naszego egzaminu zawodowego. Jednocześnie jesteśmy otwarci nie tylko na artykuły naukowe, ale także o tematyce powiązanej z wykonywaniem naszego zawodu, m.in. o problemach związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Teksty w czasopiśmie pogrupowane są w działy: "Karne", "Cywilne", "Gospodarcze", "Administracyjne" oraz "Etyka i inne". W pierwszym numerze artykuły m.in.: "Model postępowania apelacyjnego w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r.", "O potrzebie zmian w instytucji biegłych sądowych", "Negatywny komentarz na stronie internetowej/forum a naruszenie dóbr osobistych", "Nowe elementy regulacji prawnej w prawie antymonopolowym", "Zapach perfum jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego".

(zobacz profil Młodej Palestry na Facebooku)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry