Regulacje prawne dotyczące mikropojazdów - publikacja


„Hulajnogi elektryczne i inne mikropojazdy. Regulacje prawne i rozwiązania samorządowe”,  to pierwsza na rynku polskim publikacja poświęcona tematyce mikromobilności. Autorami książki są adw. Michał Burtowy oraz Wojciech Kotowski, ekspert z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Publikacja stanowi kompendium rozwiązań dla miast, które stają przed wyzwaniem uregulowania ruchu użytkowników indywidualnych oraz działalności operatorów Urządzeń Transportu Osobistego. Omówiono w niej globalny rozwój tego zjawiska, jego formy - różne rodzaje pojazdów i konkretne rozwiązania systemowe, a także odbiór społeczny. Znajdziemy tu również aspekt drogowy, karny odszkodowawczy i ubezpieczeniowy, wynikający z obecności UTO w przestrzeni faktycznej i prawnej. Przedstawiono krytyczne uwagi do braku kompleksowych rozwiązań oraz dyskusję dotyczącą problematyki uregulowania mikropojazdów w Polsce. Zawarte w książce rozważania poświęcone są również zagadnieniom ochrony środowiska a także przetwarzania danych osobowych (w tym cyberprzestępczości).

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry