Relacja z Ogólnopolskiego Forum Aplikantów Adwokackich - Gdańsk 2023

  • Ogólnopolskie Forum Aplikantów Adwokackich odbyło się 17-19 listopada 2023 r. w Gdańsku.
  • W Forum wzięło udział 58 aplikantów reprezentujących wszystkie 24 izby adwokackie w Polsce.
  • Z aplikantami spotkali sie adw. Przemysław Rosati, prezes NRA oraz adw. Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej.

Aplikanci podzieleni na cztery grupy dyskusyjne/warsztatowe przez dwa dni wymieniali się doświadczeniami, opiniami i omawiali problemy, z którymi spotykają się w trakcie trwania aplikacji adwokackiej.

Kluczowe tematy omawiane w grupach dotyczyły m.in.:

  • Patronatu oraz form zatrudnienia i wynagrodzeń aplikantów na rynku pracy,
  • Form i zasad przeprowadzania kolokwiów i sprawdzianów,
  • Programu zajęć, w tym zajęć obowiązkowych i fakultatywnych oraz jakości szkolenia,
  • Praktyk w sądach i prokuraturach pod kątem czasu ich trwania oraz zakresu zadań zlecanych aplikantom,
  • Proponowanych zmian w Regulaminie Odbywania Aplikacji Adwokackiej,
  • Struktury i formalnej organizacji Samorządu Aplikantów oraz jego roli w Adwokaturze.

Zwieńczeniem Forum było 3-godzinne spotkanie aplikantów z prezesem NRA, adw. Przemysławem Rosatim oraz przewodniczącym Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA, adw. Marcinem Derlaczem. Podczas spotkania aplikantki i aplikanci przedstawili problemy oraz pomysły na ich rozwiązanie, które wcześniej omówili i wypracowali w grupach roboczych.

Forum zakończył niedzielny wykład pt. „Momenty zwrotne w historii adwokatury”, wygłoszony przez prof. Michała Gałędka oraz adw. dr. Annę Rutkowską-Gałędek, autorów publikacji (podręcznika) "Momenty zwrotne w dziejach polskiej adwokatury".

W wydarzeniach towarzyszących Forum Aplikantów Adwokackich wzięli udział także m.in. adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA, adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych i adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA i prezes Biblioteki Palestry, adw. Grzegorz Kopeć, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA, adw. Bartosz Golejewski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim aplikantom za udział w Forum oraz zaangażowanie w dyskusję. Dziękujemy za zaufanie i otwartość.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Anny Szlompek i Pani Joanny Stachniak z biura NRA za pomoc organizacyjną w trakcie trwania Forum, a także do przedstawicieli hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, w którym odbywały się Forum i Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów.

 

 

W imieniu organizatorów

Adw. Marcin Derlacz – Przewodniczący Komisji Aplikacji Adwokackiej NRA

Adw. Maria Kozłowska – Sekretarz Komisji

Adw. Olga Tymczyna – członek Komisji

Adw. dr Marcin Zięba – członek Komisji

Adw. Miłosz Haber – moderator grupy


zdjęcia: Ewelina Reszczyńska


Pełen album zdjęć z Forum zostanie opublikowany niebawem.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski