Relacja z posiedzenia CCBE Standing Committee z 25 czerwca 2021

Kolejne posiedzenie Standing Committee CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) odbyło się 25 czerwca br. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Bartosz Grohman – sekretarz NRA i zarazem przewodniczący delegacji Adwokatury Polskiej w CCBE.

Spotkane rozpoczęła prezes CCBE, Margarete von Galen, która powitała uczestników oraz przedstawiła agendę. Simone Cuomo moderował dyskusję.

Po przyjęciu protokołu z posiedzenia 26 marca 2021 r. dyskusję poprowadził Dirk Van Gerven, który przedłożył informacje na temat prac dotyczących zmiany statutu CCBE oraz przedstawił nadesłane komentarze.

Następnie Margarete von Galen przestawiła informację na temat podpisania Memorandum of Understanding z Radą Europy w dniu 18 czerwca 2021, które przewiduje wzajemną współpracę przy promowaniu praworządności: „Rule of Law” i wspierania samorządów w działaniach mających zapewnić prawnikom niezależność i bezpieczeństwo w  wykonywaniu zawodu (zobacz link).

CCBE będzie też mogło  bardziej wspierać spotkania ciał EU, dotyczące kwestii związanych z praworządnością.

Margarete von Galen opisała m.in. spotkanie CCBE z przewodniczącym ETS w Luksemburgu Koenem Lenaertsem. Opisała też udział CCBE w panelu z European Law Institue, odbywającego się z okazji jego 10-lecia. Jednym z omawianych zagadnień była kwestia konieczności współpracy przy wzmacnianiu praw obywatelskich w instytucjach Unii Europejskiej.

Na spotkaniu obecny był przewodniczący Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Robert Spano oraz przewodniczący Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  w Luksemburgu Koen Lenaerts, a także komisarz do spraw sprawiedliwości UE pan Didier Reynders oraz Adrian Vazquez Lazara – szef Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego - co wydatnie podnosiło rangę wydarzenia.

Kolejno głos zabrała Karie Metayer, która omówiła działania CCBE od czasu ostatniej sesji plenarnej w maju br. Alonso Hernandez-Pinzon i Peter Szabo przedstawili informacje na temat bieżących projektów CCBE i ELF (European Lawyer’s Foudation). Fundacja skupia się na projektach zarówno wewnątrz unijnych, jak i pozaunijnych. Celem jest promowanie Rule of Law również poza granice UE. Zasygnalizował też zagadnienia związane z pracami nad uregulowaniem sztucznej inteligencji dla prawników (AI4Lawyers – celem jest sporządzenie przewodnika dla prawników i firm prawniczych z UE w zakresie używania AI).
 
Gościem honorowym spotkania była pani Marija Pejcinovic Buric – sekretarz generalny Rady Europy. Pani Pejcinovic Buric podczas swojego wystąpienia stwierdziła, że podpisanie Memorandum of Understanding z CCBE jest krokiem w kierunku zbudowania długoterminowej współpracy pomiędzy CCBE i Rady Europy. Wskazała na dotychczasowe działania CCBE i jej postrzeganie jako ważnego partnera. Zdaniem Pani Sekretarz współpraca CCBE z RE jawi się jako oczywista. Zapewniła, że Unia Europejska widzi rolę prawników jako gwarantów zapewnienia obywatelom ochrony ich praw. Adwokatury krajowe muszą być niezależne od władz państwowych i być odważne w walce o prawa obywateli. Prawnicy muszą mieć swobodę w wykonywaniu swojej pracy i muszą mieć pełny i nieskrępowany dostęp do klientów i sądów. Wskazała, że pomimo, iż te standardy są zapisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to czas pandemii pokazał, że nie można o tych prawach zapominać. Życzyła wszystkim powrotu do normalności.

Podkreśliła, że wolności prawników były ostatnio zagrożone. Odnotowywano ataki na prawników, a także dostrzeżono presję wszczynanych instrumentalnie postępowań dyscyplinarnych, ukierunkowanych na zastraszanie i powstrzymywanie prawników od ich pracy. Wykorzystuje się to jako narzędzie do powstrzymywania prawników od wykonywania swoich obowiązków. Wspomniała dwie sprawy o szczególnym znaczeniu, które uznała za modelowe przykłady takich sytuacji.  Podsumowała, że należy wzmacniać samorządy w walce o utrzymanie niezależności prawników. Między innymi temu ma służyć współpraca Rady Europy z CCBE. Jej wystąpienie skupiło się właśnie na konieczności obrony niezależności prawników, którzy w swojej pracy stoją na straży wolności obywatelskich. W toku dalszej dyskusji Pani Sekretarz wskazała, że ważna jest ścisła współpraca pomiędzy EU i CCBE, a wydajność tej współpracy zależy nie tylko od kawałka papieru, ale od efektywnej i konkretnej współpracy.
 
Po wystąpieniu Pani Sekretarz, realizowano dalszy  porządek posiedzenia, m.in. przedstawiono szczegóły proponowanych zmian do statutu CCBE. Zmiany dotyczą m.in. form głosowania zdalnego (proponuje się wyłączenie możliwości wcześniejszego głosowania – zasadą ma być głosowania w czasie rzeczywistym, tak aby umożliwiać ewentualne pytania czy bieżącą dyskusję), zasad reprezentacji w zastępstwie. 

Przedstawiono dokumenty pt. „Zapewnienie Jakości w Zawodach Prawniczych” oraz „Anti-Money Laundering – Strategia CCBE wobec Unijnego nadzoru nad zawodami prawniczymi”. Omawiano również projekty pozaunijne. Dalsza dyskusja miała charakter  techniczny.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry