Relacja z webinaru FBE: Lawyers assist Ukraine

W dniu 20 kwietnia 2022r. odbył się międzynarodowy webinar pt. “LAWYERS ASSIST UKRAINE”, poświęcony wymianie informacji na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy. Webinar zorganizowany został przez Fédération des Barreaux d'Europe (FBE). Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej udział wzięła adw. Małgorzata Krzyżowska, członkini Komisji ds. zagranicznych NRA. W wydarzeniu wzięła też udział adw. dr Katarzyna Gajowniczek – Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Najważniejszym gościem wydarzenia była Prezes Krajowej Rady Adwokackiej w Ukrainie (UNBA), Pani Lidiya Izovitiva, która w poruszającym wystąpieniu naświetliła problemy, z którymi borykają się obywatele ukraińscy, w tym adwokaci, uciekający z kraju ogarniętego wojną. Zobrazowała to, co dzieje się w ich kraju, podkreślając, że w wielu przypadkach obywatele są pozbawieni wszystkiego, jak choćby adwokatka, która w obliczu bombardowania wyskoczyła przez okno swojego mieszkania.

W kolejnej części wydarzenia, w którym brało udział 65 przedstawicieli różnych krajów, w tym oprócz Polski: prawnicy z Niemiec, Australii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Austrii czy Szwajcarii, wiceprezydent FBE Bas Martens, zreferował szereg działań, podjętych przez izby adwokackie różnych krajów w celu pomocy ukraińskim uchodźcom. Przedstawił między innymi działania wrocławskiej izby adwokackiej, w tym powołanie dedykowanej grupy zadaniowej do nieodpłatnego świadczenia usług prawnych, zbieranie funduszy na rzecz Ukraińskiej Naczelnej Rady Adwokackiej, przekazanie artykułów pierwszej potrzeby (leków, żywności, produktów higienicznych) oraz doręczenie ich osobiście przez dziekana Wrocławia, nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi i Urzędem Miejskim Wrocławia w celu pomocy Ukraińcom.

W dalszej części webinaru odbył się panel ekspercki, podczas którego prelegenci zaprezentowali krajowe regulacje prawne, dotyczące uchodźców z Ukrainy i ich pobytu na terenie poszczególnych państw. Zauważa się, iż regulacje w obrębie UE są zbliżone do polskich, jednakże procedury wydają się prostsze z punktu widzenia uchodźcy.

Moderatorem całego wydarzenia, które było tłumaczone symultanicznie z / na język ukraiński, była Izabela Konopacka, wiceprezydent FBE.

W ostatniej części głos zabrała adw. Małgorzata Krzyżowska, podkreślając konieczność stworzenia bezpiecznego kanału komunikacyjnego pomiędzy NRA i UNBA w sprawie weryfikacji uprawnień do wykonywania zawodu adwokata. Podkreśliła, iż wpływa coraz więcej wniosków o wpis na listę prawników zagranicznych od ukraińskich adwokatów, którzy nie mają możliwości należytego udokumentowania posiadanych uprawnień lub faktu niekaralności. Stanowi to przeszkodę do dalszego procedowania z wnioskami, gdyż nadal brak szczególnych regulacji w tym zakresie. Wskazała, iż oczekujemy na odpowiedź od Ministerstwa Sprawiedliwości na wniosek złożony w marcu br. o przedstawienie rekomendowanych rozwiązań w obszarze dokumentacji będącej podstawą wpisów na listę prawników zagranicznych oraz opracowanie kanału komunikacji z Krajową Radą Adwokacką w Ukrainie w celu weryfikacji uprawnień zawodowych adwokatów, składających wnioski.

Podczas webinaru uczestnicy przekazali linki do stron krajowych, na których uchodźcy znajdą więcej informacji na temat obowiązujących regulacji oraz praw po wjeździe na terytorium danego kraju. Oto one:

https://www.interieur.gouv.fr/sites/minint/files/medias/documents/2022-04/Livret%20d%27accueil%20en%20France%20pour%20les%20déplacés%20d%27Ukraine.pdf

https://ukraine.gov.bg

https://www.asylum.bg

https://www.bghelsinki.org

https://www.unbr.ro/afis-oficial-avocati-pentru-refugiati/

https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2022/04/Ghid_regim_juridic_brosura_RO-UA_RO-EN.pdf

https://www.interno.gov.it/it/info-utili-lingresso-dei-profughi-ucraini-italia

https://www.ausl.pr.it/comunicazione_stampa/archivio_3/ucraina_info_assistenza_sanitaria_profughi_raccolta.aspx

https://www.bbu.gv.at/ukraine

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html

https://www.bmi.gv.at/ukraine/files/145_2022_FAQUkraine_Homepage_UKRAINISCH_V20220321.pdf

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/kontakt.html

https://www.refugeecouncil.ch/assistance-for-asylum-seekers/ukraine-useful-information-concerning-people-in-need-of-protection

 

Pod koniec wydarzenia Prezydent Krajowej Rady Adwokackiej w Ukrainie podziękowała za niezwykłe zaangażowanie, wszelkie dary i pomoc, otrzymywaną przez obywateli Ukrainy od prawników z poszczególnych krajów, a uczestnicy wydarzenia wyrazili nadzieję na szybkie zakończenie wojny. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry