Reprezentacja NRA na Kongresie FBE w Paryżu

Adw. Tomasz Cyrol, członek Komisji ds. zagranicznych NRA, wziął udział w Kongresie FBE (Federation des Barreaux d’Europe) 27-28 września w Paryżu.

FBE jest organizacją zrzeszającą europejskie organizacje prawnicze. Dotychczas Adwokatura Polska reprezentowana była w FBE przez Izby Adwokackie z Katowic, Krakowa i Warszawy. Podczas tegorocznego Kongresu w poczet członków FBE przyjęta została także Naczelna Rada Adwokacka, która w Paryżu reprezentował adw. Cyrol.

Kongres trwał dwa dni. Pierwszy wypełniła konferencja naukowa, składająca się z czterech paneli, dotyczących: pomocy prawnej świadczonej z urzędu, reakcji środowisk prawniczych na ataki terrorystyczne, migracji, degradacji środowiska, działalności pro bono.

Drugi dzień Kongresu to zebranie członków FBE.

Podczas posiedzenia poproszono adw. Cyrola o zabranie głosu. W krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na dewizę Adwokatury Polskiej – „Prawo – Ojczyzna – Honor” oraz na treść art. 1 Prawa o Adwokaturze, z którego wynika, że Adwokatura powołana jest między innymi do ochrony praw i wolności obywatelskich. Adwokatura Polska zawsze stała odważnie na straży tych wartości, również w trudnych czasach komunizmu, będąc po stronie obywateli a nie władzy. Także w dzisiejszych, niespokojnych czasach, Adwokatura stoi po stronie ludzi, służąc im wszelką pomocą.

Adw. Tomasz Cyrol zakończył wystąpienie odnosząc się do słów Johna Fitzgeralda Kennedy’ego. Jednoznacznie zadeklarował, że Naczelna Rada Adwokacka nie wstępuje do FBE licząc na korzyści i profity, lecz gotowa jest nieść pomoc społeczeństwu, a także innym europejskim organizacjom prawniczym.

Wystąpienie reprezentanta NRA spotkało się z dobrym przyjęciem. Sekretarz Generalny FBE stwierdził, że nie ma wątpliwości co do zasadności przyjęcia Naczelnej Rady Adwokackiej do FBE.

Obecność w FBE z pewnością ułatwi współpracę międzynarodową zarówno na szczeblu władz samorządowych, jak i będzie istotnym elementem rozwoju programów ułatwiających współpracę, integrację czy też wspólne szkolenia bezpośrednio między adwokatami i adwokatkami z różnych państw europejskich. Część państw sąsiadujących z Polską nie jest jeszcze reprezentowana w FBE i wydaje się, że warte rozważenia jest zaproszenie do współpracy w ramach FBE wschodnich i północnych sąsiadów Polski przed kolejnym Kongresem, który zaplanowany jest na czerwiec 2022 w Sofii.

 

        

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry