Rezolucja ONZ nt. niezawisłości sędziów i niezależności prawników

  • Niezawisłość i bezstronność sędziów, ławników i asesorów
  • Niezależność prawników
  • Udział kobiet w wymiarze sprawiedliwości
  • to ważne punkty rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych.
  • Rezolucję przyjęto na 50. posiedzeniu Rady Praw Człowieka ONZ.

W rezolucji Rada wezwała państwa do zagwarantowania niezależności sędziów i prawników oraz obiektywności i bezstronności prokuratorów, a także do promowania pełnego, równego i znaczącego udziału i reprezentacji wszystkich kobiet na wszystkich szczeblach wymiaru sprawiedliwości.  

Poniżej publikujemy treść rezolucji w języku angielskim i francuskim.

 

(czytaj rezolucję ONZ w j. angielskim)

(czytaj rezolucję w j. francuskim)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry