Rezolucja UIA "Podstawowe zasady zawodu prawniczego"


Podczas ostatniego dorocznego kongresu UIA w Porto, 30 października 2018 r., na Zgromadzeniu Ogólnym przyjęto rezolucję przypominającą Podstawowe zasady zawodu prawniczego.

Określono osiem zasad odnoszących się do podstawowych wartości zawodu: "Są po prostu tłumaczeniem idealnej wspólnej podstawy dla wszystkich adwokatur, które podsumowuje zarówno krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące zawody prawnicze, ale jest także celem, który można osiągnąć pod idealnymi rządami prawa".

UIA zaznacza, że w swoich wysiłkach zmierzających do wzmocnienia wiedzy na temat aktualnych zagadnień prawnych, promowania rozwoju zawodowego i budowania globalnej sieci w celu obrony rządów prawa oraz niezależności i wolności prawników, opracowała i upubliczniła memorandum, by wyjaśnić i zilustrować te zasady oraz pomóc prawnikom i stowarzyszeniom prawniczym w ich stosowaniu na poziomie globalnym.

Podstawowe zasady zawodu prawniczego UIA  zostały opracowane w trzech językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim i są dostępne na stronie internetowej UIA: www.uianet.org

(czytaj wersję w j. angielskim)

(czytaj wersje w j. francuskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry