Rezolucja UIA w sprawie sytuacji w Polsce

Rada Zarządzająca UIA (UIA Governing Board) na zakończonym 10 listopada 63. Kongresie UIA w Luksemburgu uchwaliła Rezolucję, w której wyraża głębokie zaniepokojenie alarmującymi próbami osłabienia praworządności w wielu regionach świata, a zwłaszcza w Polsce. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował na kongresie adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA.

W Rezolucji podkreśla się fundamentalne znaczenie poszanowania praworządności, która jest nieodłącznie związana z zasadami demokracji i poszanowaniem praw człowieka. Praworządność pociąga za sobą niezależność władzy sądowniczej i niezawisłość sędziów, którzy powinni być mianowani wyłącznie w oparciu o kompetencje i chronieni przed nieuczciwymi środkami dyscyplinarnymi.

UIA wzywa polski rząd do natychmiastowego podjęcia wszelkich niezbędnych środków koniecznych do przywrócenia pełnego przestrzegania zasad demokratycznych i praworządności. Wzywa też polskie władze do bezzwłocznego pełnego wykonania wiążących wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także do przestrzegania traktatów międzynarodowych.

UIA zwraca się również do polskiego rządu o niezwłoczne udzielenie niezbędnych gwarancji bezpiecznego, chronionego i swobodnego wykonywania zawodu prawnika oraz zachęca polskie władze do podjęcia środków niezbędnych dla przywrócenia obywatelom polskim wiary w polski system sądowniczy.

Podczas kongresu przyjęto także uchwałę ws tajemnicy zawodowej (dokument poniżej)

(czytaj rezolucję w j. polskim)

(czytaj rezolucję w języku angielskim)

(czytaj rezolucję w języku francuskim)

(czytaj uchwałę o tajemnicy zawodowej w j. polskim)

(czytaj uchwałę o tajemnicy zawodowej w języku angielskim)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry