Rezolucja UIA w sprawie tajemnicy adwokackiej

UIA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów) podczas listopadowego kongresu w Luksemburgu przyjęło rezolucję w sprawie tajemnicy adwokackiej.

UIA przypomina, że tajemnica adwokacka jest jednym z podstawowych praw człowieka, przysługuje klientowi i ma go chronić,  wraz z niezależnością zawodu adwokata, tajemnica adwokacka jest zasadniczym elementem poszanowania praworządności i prawa do sprawiedliwego procesu.

UIA apeluje do wszystkich adwokatur i stowarzyszeń prawniczych na całym świecie o rozpowszechnianie wiedzy o przysługującym obywatelom prawie do tajemnicy adwokackiej, zaś do rządów wszystkich państw o przestrzeganie tego prawa.

Union Internationale des Avocats / International Association of Lawyers. UIA zrzesza prawników indywidualnych, adwokatury, także federacje i stowarzyszenia prawnicze - w sumie około dwóch milionów prawników z ponad 120 krajów. Jest organizacją wielojęzyczną i wielokulturową, jedyną międzynarodową organizacją prawników, która przyjęła francuski, angielski i hiszpański jako języki robocze. Jest zaangażowana w obronę prawników, którzy mogą być pod presją lub zagrożeniem w dowolnym miejscu na świecie, poprzez lobbing i działania rzecznicze. Często wypowiada się również przeciwko przeszkodom w prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i prawnie ustanowionym stowarzyszeniom adwokackim. 

czytaj rezolucję w języku angielskim

czytaj rezolucję w języku polskim

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski