Rozdwojenie jaźni ministra - felieton

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji pozwala na uelastycznienie prawa - czytamy w tekście autorstwa adw. prof. Macieja Gutowskiego i adw. prof. Piotra Kardasa. Felieton pod tytułem "Rozdwojenie jaźni ministra" ukazał się 13 czerwca nałamach "Rzeczpospolitej". 

Autorzy polemizują z wypowiedzią wiceministra sprawiedliwosci dr. Marcina Warchoła, który krytykując wyrok Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 27 kwietnia br. stwierdził, że "podstawą odmowy stosowania przez sąd przepisów ustawowych nie może być zasada bezpośredniego stosowania konstytucji".

Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas podkreślają, że "zasada lex superior wynika z zasady narzędności konstytucji (art. 8 ust.1), z godnie z którą konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, hierarchicznego uporządkowania systemu prawa oraz z zasady spójności (niesprzeczności) systemu. Dlatego właśnie bezpośrednie stosowanie konstytucji sprowadza się również do rozwiązywania w oparciu o reguły interpretacyjne kolizji między jej postanowieniami a normami rekonstruowanymi z aktów prawnych niższego rządu, w tym przede wszystkim ustaw."

Zdaniem autorów, bezpośrednie stosowanie konstytucji to stosowanie proobywatelskie (jednokierunkowe). Ponieważ konstytucja to akt normatywny wiążący organy władzy publicznej działające na podstawie i w granicach prawa(zasada legalizmu), w indywidualnych aktach stosowania prawa sądy moga traktować konstytucje jedynie jako podstawę ochrony praw i wolności jednostki - czytamy w artykule.

(czytaj cały artykuł)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry