Rozpoczynają się prace senackie nad zmianami w Kpc

25 czerwca br. rozpoczynają się prace senackie dotyczące zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. W posiedzeniu wspólnym Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Naczelną Radę Adwokacką reprezentować będą: adw. Rafał Dębowski, adw. Anisa Gnacikowska, adw. Karol Pachnik i adw. Dariusz Goliński.

NRA przedstawiła opinie, w których odniosła się do proponowanych zmian w Kpc. Naczelna Rada Adwokacka zarzuca przede wszystkim, że projekt zakłada zwiększenie formalizmu, rygoryzmu, opłat sądowych i władzy sędziowskiej, a w konsekwencji ogranicza prawo obywatela do sądu.

czytaj opinie NRA:

opinia NRA z 27 lipca 2018 roku

opinia NRA z 15 grudnia 2017 roku 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry