RPO za zmianą rozporządzenia w sprawie stawek adwokackich

Dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, wystosował pismo do ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro – w którym zwraca się o rozważenie dokonania analizy problematyki stawek adwokackich.

Zasądzany zwrot kosztów procesu karnego powinien zapewnić uniewinnionemu pokrycie pełnych wydatków, jakie poniósł na obrońcę. Obecne regulacje nie w każdej sytuacji to gwarantują. Opłaty stanowiące podstawę zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich ustala się z uwzględnieniem stawek minimalnych, ale opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, nie przekraczającą jej sześciokrotności. Zdaniem RPO rozwiązania te nie sprawdzają się przy sprawach zawiłych i długoletnich. Zmiany – według rzecznika – wzmocniłyby konstytucyjnie zagwarantowane prawo do obrony.

Czytaj artykuł DGP:  RPO: zmienić rozporządzenie w sprawie taks obrońców 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski